mua hàng điện thoại độc
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Bảo hành
  • Liên hệ

iPhone 5


Bán iPhone 5 màu trắng 1

IPhone 5 32GB Quốc Tế Trắng (chưa active)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 8.690.000 VNĐ

iphone 5 mau den

IPhone 5 32GB Quốc Tế Đen (Chưa active)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 7.990.000 VNĐ

Giá sốc
iphone 5 mau trang

iPhone 5 16GB Quốc Tế Trắng (chưa active)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 8.490.000 VNĐ

iphone 5 mau den

iPhone 5 16GB Quốc Tế Đen (chưa active)

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 7.790.000 VNĐ

iphone 5 32gb mau trang

IPhone 5 32GB Quốc Tế Màu Trắng

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 7.490.000 VNĐ

iphone-5-mau-den1

iPhone 5 32GB Quốc Tế Màu Đen

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 7.190.000 VNĐ

Bán chạy
Bán iPhone 5 màu trắng 1

iPhone 5 16GB Quốc Tế Màu Trắng

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 7.290.000 VNĐ

Giá sốc
iphone 5 mau den

iPhone 5 16GB Quốc Tế Màu Đen

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 100%

Giá: 6.990.000 VNĐ

iphone-5-mau-den11

iPhone 5 32GB Quốc Tế màu đen Hàng bày mẫu

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 99,99%

Giá: 6.490.000 VNĐ

iphone-5-mau-den1

iPhone 5 16GB Quốc Tế màu đen Hàng bày mẫu

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Còn Hàng

Giá: 6.190.000 VNĐ

iphone 5 32GB Quốc Tế Cũ

iPhone 5 16GB Quốc Tế Trắng Hàng bày mẫu

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Máy mới 99,99%

Giá: 6.490.000 VNĐ

iPhone-5-two-up-white-front-back-left-angled-thumbnail2 (1)

iPhone 5 16GB Quốc Tế cũ

Bảo hành: 1 Tháng

Tình trạng: Máy Mới 95-97%

Giá: 5.690.000 VNĐ